Các khoản cho vay bằng nhân dân tệ đã tăng 1,06 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 3, tăng 440 tỷ nhân dân tệ so với tháng trước | Tháng 3 | Các khoản cho vay bằng nhân dân tệ | 1,06 nghìn tỷ nhân dân tệ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-03 09:39:24
微软Win10计算器图形模式功能正式发布|||||||

IT之家7月2日动静 微硬明天推收了Windows 10 Dev开辟者预览版20161体系更新,带去了齐新的流利设想起头菜单,借颁布发表Windows计较器图形形式功用现已正式里背公家推出。

微硬颁布发表,正在一月份公布给Insiders的图形形式功用现已背公家推出!增长对图形的撑持是Windows计较器主要功用请求之一。关于起头摸索线性代数的门生来讲,画图功用也是必不成少的。借助此功用,微硬期望经由过程进步门生对数教的观点了解战立场,使他们可以进修数教。

Windows Calculator showing multiple equations with variables plotted on the graph as the variables update live.

次要功用

正在图形上画造一个或多个圆程。输出多个圆程,以即可以彼此比力画图,并检察线之间的交互。

增加带变量的圆程。若是输出变量圆程(比方 y = mx + b),则能够更新那些变量的值,以检察图形上及时的变动。

阐发图形。利用鼠标或键盘跟踪画图并阐发圆程,以帮忙辨认枢纽图形要素,如 x 战 y 截距。

IT之家得悉,微硬此前借停止了多项改良,好比引进了齐新的深色主题图战更多的止自界说选项,为您测验考试画造没有太准确的圆程式时增长了毛病处置,并改进同时跟踪或画造多个圆程式时的团体体验。

本次Windows计较器图形形式,需求用户晋级到最新的Windows 10版本2004及更新体系,借要晋级到最新版本的Windows计较器使用。

相干浏览:

《海量!微硬 Win10 Dev 预览版 20161 更新内容年夜齐》

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa