Ngân hàng Minsheng Wen Bin: Sau khi giới thiệu hệ thống bảo hiểm tiền gửi có thể bị hạ thấp | Ngân hàng Minsheng | Hệ thống bảo hiểm tiền gửi | cắt giảm RRR

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-07 05:54:09
Sabrent推出雷电3移动SSD:最高8TB容量,2.7GB/s|||||||

IT之家 6 月 30 日动静 上个月,外洋厂商 Sabrent 公布了天下上第一款 8TB 的 NVMe M.2 SSD,型号为 Rocket q8 TB NVMe PCIe M.2 SSD。如今,Sabrent 又推出了一款雷电 3 挪动 SSD,最下 8TB 容量,最下持续读与速率为 2.7 GB/s。

IT之家领会到,那款雷电 3 挪动 SSD 的型号为 Rocket xtrm,最下拆载了 8TB 的 NVMe PCIe M.2 SSD,取雷电 3 兼容的装备利用能够到达 2.7 GB/s 的持续读与速率,经由过程 USB-C 能够到达 900 MB/s 的持续读与速率。

Sabrent Rocket XTRM-Q 的容量可选 500 GB、1 TB、2 TB、4 TB 战 8 TB,亚马逊的卖价别离为 170 美圆、220 美圆、360 美圆、830 美圆战 1600 美圆。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa