Liao Min được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Văn phòng Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương để đến Hoa Kỳ đàm phán với Liu He

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-07 03:52:26
一加8/Pro已可尝鲜Android11Beta1|||||||

IT之家 6 月 12 日动静  据 xda-developers 报导,谷歌昨日正式公布了 Android 11 Beta 1,今朝除 Pixel 脚机、OPPO、小米脚机中,一减脚机也颁布发表旗下的一减 8/Pro 能够晋级 Android 11 Beta 1。

IT之家领会到,现有版本仅合用于 OnePlus 8 战 OnePlus 8 Pro,勿测验考试将其刷进到 OnePlus 6,OnePlus 6T,OnePlus 7 或 OnePlus 7T 系列上。正在装置之前,请确保电池最少超越 30%,而且最少有 3GB 的可用空间。

以下是 OnePlus 8 系列上 Android 11 的已知成绩列表:

·  将肃清一切数据

·  没法利用脸部解锁

· Google 助脚(“ OK Google”)没有起感化

·  视频通话没有起感化

· UI 易出 Bug

·  某些使用法式能够没法一般运转

·  体系不变性成绩

一减 8

一减 8 Pro

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa